Hijazz Vän­ner

bilda

Föregående månad Föregående dag Nästa dag Nästa månad
Visa årsvy Visa månadsvy Visa veck­ovy Visa dagens händelser Sök hän­delse Hoppa till speci­fik månad

Rocky Wolf & The Full Moon Men

Lördag, 21. Sep­tem­ber 2013, 22:00
består av sex medlem­mar och kokar en gryta av blandad svängig Amer­i­cana – rock, coun­try, cajun, soul.. Musik av artis­ter som; Steve Earle, Lit­tle Feat, Mav­er­icks, JJ Cale, Nick Lowe m.fl. Ett recept med både rythm, glädje, atti­tyd kry­d­dat med en tesked bitterness.
I ban­det ingår;
Johan von Feil­itzen (f.d. Hansa Band, Soul Pack m.fl.)
Tomas Björk­lund (känd från allt och alla)
Mari­a­he­lena Pers­son (Upp­salas mest ruti­n­er­ade countrysångerska)
Sonny Fors­berg (f.d. Hansa Band och som basist i många andra konstellationer)
Peter Lind­berg (f.d. Des­per­a­dos och som gitar­rist i många andra konstellationer)
Olle Star­lan­der (f.d. High­way Stars, Kapten Gräs m.fl.)
Plats Bistro Hijazz
Kon­takt Info@​hijazz.​se

© 2015 Hijazz Vänner