Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182
Kontakta oss/ Boka spelning

Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Dec­la­ra­tion of FoxLog::add($entry, $pri­or­ity = self::INFO, $cat­e­gory = ”, $date = NULL) should be com­pat­i­ble with Joomla\CMS\Log\Log::add($entry, $pri­or­ity = self::INFO, $cat­e­gory = ”, $date = NULL, array $con­text = Array) in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/libraries/foxcontact/joomla/log.php on line 12

Kon­takta oss

Om du vill ha mer infor­ma­tion skall du fylla i detta for­mulär. Vi kon­tak­tar dig så snart vi kan.

Om du/​ni vill ha spel­ning eller skicka infor­ma­tion om er så tänk på att fylla i nog­grant. Bra att info som kan vara svårt för oss att avgöra ar vilken typ av musik ni spelar. Bra är t.ex. även band/​musiker som gett er inspi­ra­tion.
Det går bra att bifoga filer/​bilder

Välj en fil som bilaga
Stor­leks­gräns för varje fil är 100 MB

    © 2015 Hijazz Vänner