Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Årsmötet 2013

Förenin­gens årsmöte hölls den den 10 mars 2013 på Bistro Hijazz.

Pro­tokol­let kom­mer att läg­gas ut här snart.

Dessa per­soner valdes på mötet (styrelsens olika poster bestämdes senare på styrelsens kon­stituerande möte):

hijazzboard13

Nya styrelsen: Chikuta Luck­son, Cat­tis Hans­son, Mar­tin Svens­son, Erik Daniels­son,
Elis­a­beth Fager­lund, Britt-​Marie Blom och Mar­tin Hydén. Foto: Celal Alparslan

Styrelse:

Erik Daniels­son (ord­förande)
Mar­tin Svens­son (vice ord­förande)
Britt-​Marie Blom (sekreter­are)
Cat­tis Hans­son (kassör)
Mar­tin Hydén (infor­matör)
Elis­a­beth Fager­lund (suppleant)

Chikuta Luck­son (suppleant)

Val­bered­ning:
Celala Alparslan och Anette Jansson

Revi­sorer:
Det sak­nades tyvärr förslag på revi­sor och revisors-​suppleant. Det beslu­tades om ett fyll­nadsval under medlemsmöte i höst. Styrelsen tar tack­samt emot förslag, är du lite ekonomikun­nig så är det inget stort jobb, kanske 34 tim­mars arbete.

© 2015 Hijazz Vänner