Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Påskprogg 2013

Dags för den uppäg­gande påskproggen 2013!


Hijazz och Hijazz vän­ner inbjuder härmed till 2013 års Påskprogg!

Skär­tors­dag: Hot Lanta & Fläs­ket Brin­ner
Södertäl­je­ban­det med röt­terna i blues och 70-​talsrock. Spelar föru­tom eget mate­r­ial även musik av Cap­tain Beyond, Jeff Beck, Tommy Bolin m.m.

Fläs­ket Brin­ner, ett av prog­grörelsens flag­gskepp, spelar mes­tadels ins­tu­men­talt en mix av folk­musik, rock och jazz.

Långfredag: Wasa Express & Elda med Höns!
Wasa Express spelar jazz-​rock-​fusion
Elda med Höns från Falun bil­dades redan 1970 och spelar klas­sik svensk progg.

Påskafton: Egba & Pos­tures
Egba slog igenom redan på tidig 70-​talo, och spelar en fan­tastisk svängig mix av Afrikan­skt, latin, funk och jazz. POS­TURES från Göte­borg spelar ”Heavy, funky and experimental”

Mer om grup­perna läser du i kalen­dern på http://​hijaz​zfriends​.se
Bistro Hijazz har dessa kväl­lar en spe­cial­meny: Lamm, Kyck­ling, Fisk eller Veg­e­tariskt för 100 kro­nor. Goda viner och öl samt alko­hol­fritt finns även det i baren. Öppet 1902 alla tre dagar.

Varmt Välkomna!

© 2015 Hijazz Vänner