Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182
Hijazz Vänner - Påskprogg 2014

Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Påskprogg 2014

Ägg & Progg hör påsken till!


Hijazz och Hijazz vän­ner inbjuder härmed till 2014 års Påskprogg!

Skär­tors­da­gen 17april:
Pravda:
Tolkar den ryske protest­sångsiko­nen Vladimir Vysot­skijs sånger på sven­ska. Det utlo­vas poet­iska musikarrange­mang kry­d­dat med anek­doter om det gångna Sov­jet.
www​.pravda​.nu

Siena Root:
The sound is clas­sic but yet orig­i­nal, based on heavy organ, howl­ing gui­tars, bass riff­ing and big drums. www​.sien​a​root​.com

Långfreda­gen 18 april:
Gib­r­ish

Nyprogg med inslag av svensk visa, grusig rock och folk­musik. Som ett möte mel­lan Bertold Brecht och Allan Edvall på en mörk stig i Medel­pads djupa skogar.

Gen­er­ous Men:
De största influ­enserna kom­mer från den pro­gres­siva rocken och band som Dream The­ater, Pink Floyd, Toto och Flower Kings.

Påskafton 19 april:

Jonathan Lund­berg Band:
En bland­ning av musik som Tribal Tech och Planet X där udda tak­tarter möter inveck­lade ackord.

Hot Lanta med gäst­spelarna Coste Ape­trea & Celal Alparslan:
Cap­tain Beyond, Jeff Beck, Tommy Bolin samt eget material

Bistro Hijazz har dessa kväl­lar en spe­cial­meny med Lamm, Kyck­ling, Fisk eller Veg­e­tariskt. Goda viner och öl samt alko­hol­fritt finns även det i baren.

Vi behöver hjälp i dör­ren både i påsk och på andra musikkväl­lar: Vi erb­juder den som job­bar mat på job­bkvällen samt en friplåt (per kväll man job­bar) till kom­mande arrange­mang. Pas­sar bra för två kom­p­isar t.ex. Man hör musiken utmärkt även om man står i dör­ren! Hör av dig/​er till styrelsen@​hijazzfriends.​se

Varmt Välkomna!

© 2015 Hijazz Vänner