Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Etno­tionalen 6 juni

Fira Sveriges nation­aldag med en mångkul­turell fest på Upp­salas bästa uteställe!
globflaggor
På scen:
OK STAR ORCHES­TRA
Det allde­les bril­janta och något kryp­tiska ban­det OK Star Orches­tra bjuder på odefinier­bar instru­men­tal­musik. Musik som smyger sig på dig som ett rovd­jur på savan­nen. På avstånd vack­ert, har­moniskt och vil­samt men när du kom­mer närmre märker du att det finns både kraft och bett i musiken.

www​.okstarorches​tra​.se


BALKAN MAD­NESS
Balkan Mad­ness är nam­net på kollek­tivet av musiker som kas­tat sig ut på Upp­salaslät­ten i ett enda syfte: att älska Balka­n­dun­ket! Med dragspel, fiol, man­dolin och sax­o­fon pre­sen­teras östliga melodier medan trum­morna och basen väcker den leg­en­dariska kameltak­ten till liv. Både språk­do­cent och min­sta dag­is­barn finner säk­ert mening och tröst i tex­trader från bland annat Rumänien, Make­donien och Bul­gar­ien. En sak är säker: Jag kan, du kan, Balkan!

www​.balka​n​mad​ness​.se


Å
Trion från Upp­landss­lät­ten fokuserar på känslan i musiken och låter impro­vi­sa­tion­slus­tan och lek­full­heten träda fram och ta kom­man­dot. Vad som helst kan hända! Trion bjuder stun­dom in impro­visatörer som Roland Kei­jser (Blå Tåget/​Arbete & Fritid) samt videokon­st­närer. Åhörare och Åskå­dare bjuds till en psykedelisk rock på sven­ska med influ­enser från naturen, ori­en­talisk musik samt ston­errock, reg­gae och jazz. Aktuella med sin debut-​LP!

https://​www​.face​book​.com/​s​w​e​d​i​s​h​s​t​r​e​a​m

© 2015 Hijazz Vänner