Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

Styrelse 2014

Artike­lin­dex

Styrelsen valdes på förenin­gens årsmöte 2014, och kon­stituer­ade
sej på sitt eget första möte på föl­jande sätt:

Ordi­narie ledamöter:

Ord­förande: Mar­tin Svens­son
Kassör & Webans­varig: Mar­tin Hydén
Sekreter­are: Britt.Marie Blom
Sup­pleant: Joel Öhlund
Sup­pleant: Elis­a­beth Fagerlund


Revi­sorer:

Carl-​Gustaf Johansson

Val­bered­ning
Anette Jans­son
Celal Alparslan

Årsmöte­spro­tokoll 2014 (pdf)

© 2015 Hijazz Vänner