Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

1:a Advent på Hijazz

Medlem­marna i Hijazz Vän­ner
inbjuds härmed till

1:a Advent­fi­rande

Söndag 30 novem­ber 2014 kl 16.30
(efter fyrverk­eriet vid slot­tet)

Mörkret faller på och det är dags för vårt tra­di­tionella advents­fi­rande där vi bjuder på glögg, soppa och musik!

Vad gäller musiken har Celal lovat att ordna något spän­nande men det är även tillåtet för er att ta med er instru­ment!

Detta är en inbju­dan för dig som är medlem i Hijazz Vän­ner, men också för dina vän­ner som då har möj­lighet att lösa medlem­savgift för 2015 –och som på så vis får ”tju­vs­tarta” sitt medlem­skap.


Skicka gärna ett mail till styrelsen@​hijazzfriends.​se om du tänker komma, (inget krav men under­lät­tar för oss).

© 2015 Hijazz Vänner