Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

1:a Advent 2015

Medlem­marna i Hijazz Vän­ner inbjuds härmed till

1:a adventsfika/​glögg med musik på Hijazz
söndag 29 novem­ber kl. 16.30
(efter fyrverk­eriet vid slot­tet)

Julen och vin­tern står inför dör­ren. Som van­ligt ord­nar vi 1:a adventsträff på Hijazz för medlem­marna efter fyrverk­eriet i Botan.
Vi hop­pas många medlem­mar kom­mer då vi har några frågeställ­ningar vi tänkte ta upp på träf­fen (se nedan).
Vi kom­mer även att ha någon form av musik, det är dock inte klart vem/​vilka som kom­mer att spela än.

Allt har sin tid så även Hijazz i sin nuvarande form. Celal har beslu­tat att sluta med Hijazz och dess musikscen till som­maren 2016. Han har sli­tit hårt med detta i 10 år och orken finns inte rik­tigt kvar.
Sonen Cemil Alparslan tar över lokalen till­sam­mans med Niklas Enge­mar och kom­mer att driva restau­rang utan musikscen där.
Möjli­gen kom­mer Celal att fort­sätta någon form av kon­sertverk­samhet men inte lika inten­sivt som nu. Detta lär vi få reda på mera om senare,
Vi i Hijazz Vän­ner styrelse tycker ju detta är syn­nerli­gen tråkigt men har förståelse för Celals beslut.

Vad ska hända med förenin­gen är nu vår fråga till er medlem­mar. Ska vi fort­sätta stödja olika musikpro­jekt i samma anda eller i värsta fall kanske lägga ner förenin­gen

Om du vet i förväg att du tänker komma på söndag, är vi tack­samma om du med­de­lar det, svara i så fall på detta mail, men det är abso­lut inget måste.

© 2015 Hijazz Vänner