Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

Bli medlem!

Vill du bli medlem betala 100:- till plus­giro 50 45 786
och märk insät­tnin­gen med ”
Hijazz Vän­nersamt med ditt namn och e-​postadress. Avgiften gäller per kalenderår

Spon­sring
Att arrangera kon­serter för alltid med sig kost­nader. Vi hop­pas att ni som har före­tag och ser detta kan vara intresser­ade av att spon­sra
Hijazz Vän­ner och
på så sätt bidra till att Upp­sala får ett brett musikaliskt utbud, och att Upp­sala ska nå upp till kul­turnäm­n­dens mål­sät­tning ”att ge alla som lever och verkar i Upp­sala kom­mun till­gång till ett konst– och kul­turliv med kvalitet och mång­fald” Kon­takta i så fall någon i styrelsen eller maila till oss styrelsen@​hijazzfriends.​se

Den här e-​postadressen är sky­d­dad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

© 2015 Hijazz Vänner