Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

Styrelse 2010

Artike­lin­dex

Styrelsen valdes på förenin­gens årsmöte 2010, och kon­stituer­ade
sej på sitt eget första möte på föl­jande sätt:

Sven-​Magnus Wirbladh, ord­förande
Chris­ter Wesström, vice ord­förande
Begh­dad Nek­mouch, sekreter­are

Cat­tis Hans­son, kassör
Celal Alparslan, ledamot
Goran Marsenic, sup­pleant
Lars Linell, sup­pleant
Mar­tin Hydén, sup­pleant
Roland Kei­jser, suppleant

Revi­sorer:
Sören Vik­tors­son, ordi­narie (valdes på extra medlemsmöte den 7 nov. 2010)
Anders Grotherus, suppleant

Val­bered­ning
Najraoui ”Abbe” Abdel­ghani
Celal Alparslan
Samuel Abra­ham

© 2015 Hijazz Vänner