Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

Nation­als­dags­fi­rande på Hijazz!
Den 6 juni har Hijazz Vän­ner satt ihop ett digert
folk­musikpro­gram för att fira Nationaldagen.
Fes­ten inleds kl 17 med Upp­lands Spel­mans­för­bund och fort­sät­ter sen hela kvällen!
För pro­gram titta i Kalen­dern som du hit­tar i menyn till vänster!

© 2015 Hijazz Vänner