Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Extra medlemsmöte 20101107

Den 7 novem­ber 2010 hölls extra medlemsmöte där vi bl.a. hade fyll­nadsval
av revi­sor. Sören Vik­tors­son valdes till ordi­narie revi­sor i föreningen.

Prokol­let från mötet hit­tar du här.

© 2015 Hijazz Vänner