Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

Styrelse 2011

Styrelsen valdes på förenin­gens årsmöte 2011, och kon­stituer­ade
sej på sitt eget första möte på föl­jande sätt:

Sven-​Magnus Wirbladh, ord­förande
Tor Thy­berg, vice ord­förande
Johanna Hell­ström, sekreter­are

Cat­tis Hans­son, kassör
Mar­tin Hydén, ledamot m ans­var för hem­sida, uts­kick etc.
Alex Tael, suppleant

Bror Wahlund, suppleant

Revi­sorer:
Sören Vik­tors­son, ordi­narie
Ingrid Hell­ström, suppleant

Val­bered­ning:
Najraoui ”Abbe” Abdel­ghani
Celal Alparslan


Pro­tokol­let finns här:

© 2015 Hijazz Vänner