Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Guld­hjär­tat

Hijazz vän­ner grat­ulerar Celal Alparslan till Guldhjärtat!

Den 7 feb­ru­ari 2012 delades årets Guld­hjärta ut på Upp­sala Stad­steater. Det är Upp­salas Rotary-​klubbar som ins­tiftat detta pris som går till en god­hjär­tad före­ta­gare i Upp­sala län och i år gick priset alltså till vår egen Celal Alparslan.

Övriga priser i form av ett diplom delades ut till Pär Asp, restau­rangchef på Max Ham­bur­gare, Upp­sala och Läns­försäkringar i Uppsala.

guldhj
Guld­hjär­tat, ska­pat av Ste­fan Erlands­son,
Ulva Kvarn
Juryns motiver­ing: ”Trots ekonomiska utmaningar har Celal käm­pat vidare på sin vision av ett mat­ställe som vibr­erar av musik. Vi ser ett resul­tat som är något mer än bara ett före­tag . Bistro Hijazz har gjort en skill­nad i Upp­salas kul­turliv. Ett rikt och vari­erat pro­gram som styrs av något mer än rent kom­mer­siella intressen.” guldhj1
Celal Alparslan från Bistro Hijazz tar emot
priset från Stock­holms han­del­skam­mares VD Maria Rankka. Foto Wai-​Man Cheung
Här kan du läsa mer om Guld­hjhär­tat http://​guld​h​jar​tat​.org/

© 2015 Hijazz Vänner