Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda

Årsmötet 2012

Sönda­gen den 11 mars höll förenin­gen sitt årsmöte.
Drygt 20 medlem­mar dök upp trots det fina vårvä­dret. Efter mötet server­ades en kry­d­dig soppa!

Pro­tokol­let kom­mer att anslås här på hem­si­dan när det är justerat men vi kan redan nu avs­löja den nya styrelsen:

Ord­förande: Anne Wik­lund
vice orf. Ingrid Ekre­lius
Kassör: Cat­tis Hans­son
Sekreter­are: Johanna Hell­ström
Infor­matör: Mar­tin Hydén
samt tre sup­plean­ter:
Bror Wahlund
Erik Daniels­son
Ing­mar Lemhagen

Förenin­gen vill även här fram­föra ett tack till de ur styrelsen avgående Sven-​Magnus Wirbladh, Tor Thy­berg och Alex Tael för sitt arbete under året.

Årsmöte­sprokoll 2012pdf_button

hjvrsmte2012 004

hjvrsmte2012 007
Nya styrelsen: Erik Daniels­son, Bror Wahlund,
Ing­mar Lemha­gen, Mar­tin Hydén, Ingrid Ekre­lius,
Anne Wik­lund, Cat­tis Hans­son och Johanna Hellström

© 2015 Hijazz Vänner