Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182
Hijazz Vänner - Styrelse 2013

Hijazz Vän­ner


Warn­ing: Para­me­ter 2 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

Warn­ing: Para­me­ter 3 to modChrome_​artblock() expected to be a ref­er­ence, value given in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/html/modules.php on line 39

bilda


Warn­ing: ”con­tinue” tar­get­ing switch is equiv­a­lent to ”break”. Did you mean to use ”con­tinue 2″? in /var/www/hijazzfriends.se/public_html/templates/hjv2015/functions.php on line 182

Styrelse 2013

Artike­lin­dex

Styrelsen valdes på förenin­gens årsmöte 2013, och kon­stituer­ade
sej på sitt eget första möte på föl­jande sätt:

Ordi­narie ledamöter:

Ord­förande: Erik Daniels­son
vice orf. Mar­tin Svens­son
Kassör: Cat­tis Hans­son
Sekreter­are: Britt.Marie Blom
Infor­matör: Mar­tin Hydén

Sup­pleant: Elis­a­beth Fagerlund

Sup­pleant: Chikuta Luckson


Revi­sorer:

Vakant, till­sätts på medlemsmöte i höst

Val­bered­ning
Anette Jans­son
Celal Alparslan

© 2015 Hijazz Vänner