Hijazz Vän­ner

bilda

Styrelsen valdes på förenin­gens årsmöte 2015, och kon­stituer­ade
sej på sitt eget första möte på föl­jande sätt:

Ordi­narie ledamöter:

Ord­förande: Mar­tin Svens­son
Kassör & Webans­varig: Mar­tin Hydén
Sekreter­are: Britt.Marie Blom
Ledamot: Joel Öhlund
Sup­plean­ter: Mag­nus Ollas & Sofia Enberg


Revi­sorer:

Carl-​Gustaf Johansson

Val­bered­ning
Anette Jans­son
Celal Alparslan

Årsmöte­spro­tokoll 2014 (pdf)

© 2015 Hijazz Vänner