Hijazz Vän­ner

bilda

Nation­als­dags­fi­rande på Hijazz!
Den 6 juni har Hijazz Vän­ner satt ihop ett digert
folk­musikpro­gram för att fira Nationaldagen.
Fes­ten inleds kl 17 med Upp­lands Spel­mans­för­bund och fort­sät­ter sen hela kvällen!
För pro­gram titta i Kalen­dern som du hit­tar i menyn till vänster!

© 2015 Hijazz Vänner