Hijazz Vän­ner

bilda

Extra medlemsmöte 20101107

Den 7 novem­ber 2010 hölls extra medlemsmöte där vi bl.a. hade fyll­nadsval
av revi­sor. Sören Vik­tors­son valdes till ordi­narie revi­sor i föreningen.

Prokol­let från mötet hit­tar du här.

© 2015 Hijazz Vänner