Hijazz Vän­ner

bilda

Styrelse 2013

Artike­lin­dex

Styrelsen valdes på förenin­gens årsmöte 2013, och kon­stituer­ade
sej på sitt eget första möte på föl­jande sätt:

Ordi­narie ledamöter:

Ord­förande: Erik Daniels­son
vice orf. Mar­tin Svens­son
Kassör: Cat­tis Hans­son
Sekreter­are: Britt.Marie Blom
Infor­matör: Mar­tin Hydén

Sup­pleant: Elis­a­beth Fagerlund

Sup­pleant: Chikuta Luckson


Revi­sorer:

Vakant, till­sätts på medlemsmöte i höst

Val­bered­ning
Anette Jans­son
Celal Alparslan

© 2015 Hijazz Vänner